Условия за преотстъпване на корпоративен данък
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Условия за преотстъпване на корпоративен данък

Публикувано на 14.01.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Дружество преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, като дейността му се състои в производство на непреработена животинска продукция. Преотстъпеният за 2018 г. данък е инвестиран през 2019 г. в обновяване и реконструкция на селскостопански сгради, в които ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.