Условия за преотстъпване на корпоративен данък
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Условия за преотстъпване на корпоративен данък

Публикувано на 14.01.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Дружество преотстъпва корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, като дейността му се състои в производство на непреработена животинска продукция. Преотстъпеният за 2018 г. данък е инвестиран през 2019 г. в обновяване и реконструкция на селскостопански сгради, в които ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...