По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Минимална работна заплата
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Минимална работна заплата

Публикувано на 14.01.2020

Отговаря доц.д-р Андрей АЛКЕСАНДРОВ

    Въпрос: Може ли да се сключи трудов договор с възнаграждение под минималната работна заплата, за пълен работен ден, ако лицето има класове за прослужено време и с тях то формира брутно трудово възнаграждение, равно на 560 лв., т.е. основната или брутната работна заплата не може да бъде под МРЗ за страната?

   Отговор: Минималната работна заплата по принцип се прилага за най-ниско квалифицирания труд и представлява един гарант...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.