По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Публикувано на 17.01.2020

Отговаря доц.д-р Андрей АЛКЕСАНДРОВ

    Въпрос: Имаме няколко работници, освободени по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ), но са си изработили предизвестието, т.е. молбата им е от месец по-рано (или повече) от датата на освобождаването. Необходимо ли е да подпишем споразумение за прекратяване на трудов дого...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.