По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отпуск на работници/служители при сумирано изчисляване на работното време
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отпуск на работници/служители при сумирано изчисляване на работното време

Публикувано на 14.01.2020

експерти от МТСП

    Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Има ли нормативна пречка, служител работещ на график и сумирано изчисляване на работното време да е дежурен в деня след изтичане на отпуската му, ако този ден е неработен (почивен или празничен)?

   Съгласно чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...