По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отпуск на работници/служители при сумирано изчисляване на работното време
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отпуск на работници/служители при сумирано изчисляване на работното време

Публикувано на 14.01.2020

експерти от МТСП

    Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Има ли нормативна пречка, служител работещ на график и сумирано изчисляване на работното време да е дежурен в деня след изтичане на отпуската му, ако този ден е неработен (почивен или празничен)?

   Съгласно чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.