По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Липсата на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Липсата на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

Публикувано на 21.01.2020

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица имат право да ползват облекчения на годишните си данъчни задължения само ако към датата на подаване на годишната си данъчна декларация (ГДД) нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължен...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.