По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Осигуряване на очила за работещите с компютри
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на очила за работещите с компютри

Публикувано на 21.01.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Длъжен ли е работодателят всяка година да купува очила на всички служители, работещи с компютри?

   Въпросът е уреден с Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. С наредбата работодателят се задължава за своя сметка да осигури от специалист по очни болести преглед на очите и оценка състоянието на зрението на всички работници и служите...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.