По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Приложима ли е нулева данъчна ставка при доставка за лице, установено в държава членка, при междинна доставка за лице, установено в трета страна
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Приложима ли е нулева данъчна ставка при доставка за лице, установено в държава членка, при междинна доставка за лице, установено в трета страна

Публикувано на 21.01.2020

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    В стопанската практика на българските фирми стават все по чести сделките, при които по силата на търговско споразумение с клиенти, установени в трети страни, те участват в търговски операции в качеството си на доставчици на стоки, изпращани до лица, установени в държави членки. При това, следвайки действащото законодателство по ДДС, доставката на стоката не се квалифицира като ВОД и на междинния участник в нея се начислява 20 на сто ДДС. Когато с...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.