По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по извънтрудови правоотношения
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по извънтрудови правоотношения

Публикувано на 07.02.2020

Минко ВЕЛКОВ

    И при извънтрудовите правоотношения разходите за заплати и разходите за работодателски осигуровки се отчитат по базовите модели, приложими за работещите по трудови правоотношения. За отчитане на разхода за възнаграждение се използва разгледаната вече с/ка 6044 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения. И при извънтрудовите правоотношения БО като платец на дохода трябва да направи регламентирани удръжките, за д...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.