По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС

Публикувано на 21.01.2020

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Това дали дадено лице се приема или не за данъчно задължено лице, установено на територията на страната, има съществено значение за целите на облагането с ДДС. Нещо повече, предвид реда за определяне на режима за облагане на доставките на услуги, местоустановеността на стопанската дейност на получателя им има решаващо значение за тяхното местоизпълнение и респективно облагане.

   Съгласно чл. 193 и чл. 194 от Директива 2006/1...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.