По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Отчитане на фактури
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на фактури

Публикувано на 11.02.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Какви счетоводни записвания следва да се направят за фактура с дата м. август, платена в брой с начислен ДДС и включена в дневник покупки през месец септември?

   Отговор: Ако към 31 август не се съставят финансови отчети, фактурата може да се отчита през месец септември. Така ще влиза в дневника за септември и като разход ще се отчита през септември. Ако към 31 август се съставят финансови отчети – разходът трябва да...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.