По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Разпределяне на дивидент при непокрити загуби
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Разпределяне на дивидент при непокрити загуби

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма има непокрити загуби от минали години към 31.12.2018 г. в размер на 67 000 лв. За 2018 г. е отчетена печалба в размер на 48 000 лв. Може ли фирмата да разпредели дивидент за 2018 г.?
Отговор: Според нас не може да се разпредели дивидент, преди да се покрият всички загуби. Разпределянето на дивидент при загуби ще води до свръхзадълженост съгласно чл. 607а, от Търговския закон...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...