По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Разпределяне на дивидент при непокрити загуби
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Разпределяне на дивидент при непокрити загуби

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма има непокрити загуби от минали години към 31.12.2018 г. в размер на 67 000 лв. За 2018 г. е отчетена печалба в размер на 48 000 лв. Може ли фирмата да разпредели дивидент за 2018 г.?
Отговор: Според нас не може да се разпредели дивидент, преди да се покрият всички загуби. Разпределянето на дивидент при загуби ще води до свръхзадълженост съгласно чл. 607а, от Търговския закон...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.