По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Как следа да се третира извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС – като недвижим имот, съответно прилагане на 1/20 във формулите, или като дълготраен актив, при който се прилага 1/5?

   Отговор: В параграф 1, т. 82 и т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...