По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Как следа да се третира извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС – като недвижим имот, съответно прилагане на 1/20 във формулите, или като дълготраен актив, при който се прилага 1/5?

   Отговор: В параграф 1, т. 82 и т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.