По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2020 г. > Облагане доходите на регистрираните земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ТЗ и не са избрали да се облагат като еднолични търговци
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане доходите на регистрираните земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ТЗ и не са избрали да се облагат като еднолични търговци

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт

    Въпрос: Земеделски производител съм. За продадената продукция за 2018 г. сумата ми бе изплатена едва на 21.06.2019 г., като в платежното нареждане пише реколта 2018 г. За същата година сме пуснали декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Правилно ли ще постъпим, като пуснем коригиращ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.