По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2020 г. > Облагане доходите на регистрираните земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ТЗ и не са избрали да се облагат като еднолични търговци
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане доходите на регистрираните земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на ТЗ и не са избрали да се облагат като еднолични търговци

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт

    Въпрос: Земеделски производител съм. За продадената продукция за 2018 г. сумата ми бе изплатена едва на 21.06.2019 г., като в платежното нареждане пише реколта 2018 г. За същата година сме пуснали декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Правилно ли ще постъпим, като пуснем коригиращ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...