Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Заместване на отсъстващ служител
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Заместване на отсъстващ служител

Публикувано на 18.02.2020

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Работя в общинско предприятие и в момента активно се ползват платени годишни отпуски от служителите. При две от позициите се налага да бъдат назначени заместници, които да изпълняват различни трудови задължения от техните (регламентирани в длъжностната им характеристика). С втори трудов договор при същия работодател или по друг начин следва да се оформи това? Необходимо ли е лицето заместник да излезе в неплатен отпуск по основното си пра...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...