По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Софтуер за управление на продажбите в търговския обект
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Софтуер за управление на продажбите в търговския обект

Публикувано на 14.01.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Магазин за продажба на облекло на дребно има касов апарат, отговарящ на новите изисквания и издава касов бон за продажбите, няма складов софтуер. Следва ли да въведе СУПТО?

   Отговор: Съгласно дефиницията на понятието, дадена с § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС, „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обр...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.