По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Софтуер за управление на продажбите в търговския обект
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Софтуер за управление на продажбите в търговския обект

Публикувано на 14.01.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Магазин за продажба на облекло на дребно има касов апарат, отговарящ на новите изисквания и издава касов бон за продажбите, няма складов софтуер. Следва ли да въведе СУПТО?

   Отговор: Съгласно дефиницията на понятието, дадена с § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС, „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обр...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...