По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при работа по два трудови договора, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при работа по два трудови договора, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Работя на два трудови договора, в моя случай към кметството и общината. При пенсиониране само от единия ли работодател ще ми бъдат изплатени шест работни заплати?

   Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ “при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.