По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при работа по два трудови договора, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при работа по два трудови договора, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Работя на два трудови договора, в моя случай към кметството и общината. При пенсиониране само от единия ли работодател ще ми бъдат изплатени шест работни заплати?

   Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ “при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...