По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Отразяване на неплатен отпуск над 30 дни в декларация образец 1
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отразяване на неплатен отпуск над 30 дни в декларация образец 1

Публикувано на 11.02.2020

Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ

    Съгласно чл. 54 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в сила от 23.05.2017 г., сезонните работници (с трудов договор по чл. 114 и работят по трудово правоотношение за неопределено време) имат право на неплатен отпуск до 60 дни в една календарна година. Как е...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.