По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Прехвърляне право на строеж срещу строителна услуга
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прехвърляне право на строеж срещу строителна услуга

Публикувано на 14.02.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    При учредяване право на строеж от физически лица към фирма, регистрирана по ДДС, в случая срещу учредяването на правото на строеж се предоставя строителна услуга и приложение намира чл. 130 от ЗДДС.
1. Ако към момента на учредяване право на строеж не е издадено разреш...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.