По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ

Публикувано на 14.02.2020

експерти от МСТП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Ако лице е работило от 01.02.08 г. до 09.11.11 г. при второстепенен разпоредител на община като работник и от 09.11.11 г. до 25.10.2019 г. като кмет на кметство в община, има ли право на обезщетение от 6 заплати по чл. 222, ал. 3 от КТ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.