По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС

Публикувано на 17.01.2020

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

    Регистриран съм като земеделски стопанин. Всяка година подавам общо заявление за подпомагане от ДФЗ и във връзка с това получавам субсидии по различни схеми и мерки.
От тях различавам няколко вида:
- Схема за единно плащане на площ - може да не съм точен, но тук влизат отделни плащания със съкращения - СЕП, СПП, зелени плащания, плащания за необлагодетелствани райони, плащания за агроекология, плащания за биологично производство - вси...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...