По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Издаване на кредитно известие
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Издаване на кредитно известие

Публикувано на 14.01.2020

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    Допустимо ли е да се издаде кредитно известие (КИ) през месец 12.2019 г. към фактура от месец 09.2019 г.?
Префактурирана е в повече ел. енергия на наши наематели. Установено е, че пасантният електромер не е отчитал правилно, вследствие на което са фактурирани на наемателя 100,00 лв. с ДДС вместо 80,00 лв. с ДДС.
Допустимо ли е да се извърши прихващане на тези надвзети 20,00 лв. с ДДС през месец 09. 2019 г. в месец 12.2019 г., когато щ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...