Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

Публикувано на 18.02.2020

Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор

    Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г., са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. Те са породени от необходимостта да се коригират и допълват някои разпоредби с цел тяхното по-правилно прилагане в практиката и по-ясното им разбиране. Измененията, които имат по-голямо значение, са свързани с публикуването на годишните финансови отчети.
За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...