Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване на лизингов актив
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване на лизингов актив

Публикувано на 20.03.2020

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    В стопанската практика не са рядкост случаите, при които се налага да се извършват корекции на данъчен кредит, използван при придобиването на активи, които се ползват от данъчно задължените лица по силата на лизингови договори. Такива корекции най-често се налага да бъдат извършени поради липси или унищожаване на лизингови активи (най-често превозни средства).
До началото на 2017 г. въпросът относно това кой от участниците в лизинговите сде...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...