Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Осигуряване на управител на АД
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Осигуряване на управител на АД

Публикувано на 20.03.2020

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Акционерно дружество, което не извършва търговска дейност, но подава годишен отчет, поради това, че прави допълнителни вноски в дъщерно дружество – ЕООД. АД-то се представлява само заедно от двама управители, избрани на ОС. Двамата управители се осигуряват в други дружества. Следва ли да има бъде възложено управлението с ДУК и задължително ли е да бъде договорено възнаграждение и да се удържа данък? Дъщерното дружество се представлява от ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...