По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Промени в Закона за счетоводството, влизащи в сила от 01.01.2020 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в Закона за счетоводството, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

Публикувано на 28.02.2020

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

    С § 39 и § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството. Започваме с промяната на чл. 34, ал. 2, т. 7, свързана с приложимата счетоводна база. По силата на променения текст на въпросната норма МСФО е задължителна счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети и на предприятия за колективно инвестиране по с...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.