Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетение по чл. 222, ал. 3
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение по чл. 222, ал. 3

Публикувано на 27.03.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Могат ли да се изплатят шест брутни работни заплати на служителка при пенсиониране, която е работила шест години в социална услуга на длъжност санитар ,като преди това е работила на същата длъжност също в социална услуга -28 г. и почти целият и трудов стаж е придобит с работа в този вид дейност?

   В ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...