Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Амортизация на хладилници и хладилни витрини
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Амортизация на хладилници и хладилни витрини

Публикувано на 15.05.2020

Отговаря д-р Николай Николов - д.е.с.

    Какъв процент на амортизация трябва да се начисли на хладилници и хладилни витрини, които ще се използват в магазин за хранителни стоки за съхранение на стоките?
В коя сметка следва да се осчетоводят активите?

   НСС 4 Отчитане на амортизациите съдържа основните правила по въпроса. Предприятието следва да разработи собствена амортизационна политика, съобразена с изискванията на стандарта, в която да се посочи информация...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...