Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Ред и изисквания, на които трябва да отговаря земеделски производител на пчелен мед, за да има право да го продава в търговската мрежа в цялата страна
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Ред и изисквания, на които трябва да отговаря земеделски производител на пчелен мед, за да има право да го продава в търговската мрежа в цялата страна

Публикувано на 22.05.2020

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор

    Основният нормативен документ, уреждащ материята за пчелните семейства и пчелните продукти, които те създават, е Законът за пчеларството,с последна промяна в ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г. Въпреки че в чл. 1, т. 4 на този закон се определя основната му цел: “С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със: и по точно т. 4: “4. п...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...