Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Отчитане на закупено гориво
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отчитане на закупено гориво

Публикувано на 19.05.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: През декември 2019 г. е заредено гориво и са прикачени фискални бележки от декември 2019 г., но фактурата е пусната с дата 04.01.2020 г. Как трябва да се осчетоводи фактурата и да се заведе горивото, така че да се отрази коректно разходът, който е през 2019 г.?

   Отговор: Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...