По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Публикувано на 26.05.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Може ли клас прослужено време да е по-голям процент от 0,6% и в коя наредба мога да го прочета?

   Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя в процент върху основната работна заплата по индивидуалния трудов договор. С ПМС № 147 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г., в сила от 1.07.2007 г.) е определен минималният размер на това допълнително трудово възнаграждение - 0,6 н...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...