Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетение по чл. 164, ал. 5 КТ в случаите на отказ от ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение по чл. 164, ал. 5 КТ в случаите на отказ от ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Публикувано на 22.05.2020

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Наша служителка прекъсна ползвания отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ и се върна на работа. Изплащаме й обезщетението по ал. 5 от същия член 164 КТ в размер на 50 на сто от обезщетението по чл. 53...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...