По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Оперативен лизинг
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Оперативен лизинг

Публикувано на 26.05.2020

ОТГОВАРЯ ХРИСТО ДОСЕВ - Д.Е.С.

    Във връзка с промяната в счетоводен стандарт 17 Лизинг, която влиза в сила от 01.01.2019 г., в предприятие възникват следните ситуации:
Дружество има сключен договор за наем на помещение с цел да го преоформи на зала за фитнес. Към сключване на договора помещението е магазин. Срокът на договора е 3 години, считано от 01.08.2018 г. Като в отделна точка от договора е упоменато, че наемодателят дава 10 месеца гратисен период, за да извърши под...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...