По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Задълженията на работодателя, свързани с трудовата книжка
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Задълженията на работодателя, свързани с трудовата книжка

Публикувано на 02.06.2020

Мариана ВАСИЛЕВА – юрист в АМС

    Трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови права.
Като удостоверителен документ трудовата книжка свидетелства за фактите, отразени в нея. Тези факти са свързани с работата на работника или служителя по трудово правоотношение.
Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...