По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2020 г. > Облагане на доходи от продажба или замяна на движимото имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Облагане на доходи от продажба или замяна на движимото имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци

Публикувано на 29.05.2020

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт

    Въпрос: През 2019 година фирмата ни извършват събиране на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В резултат на това е придобила доходи от физически лица, местни граждани, за които е удържала и внесла окончателен данък в размер на 10%. На основание чл. 55...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...