По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Признаване на трудов стаж за времето на уволнението, признато за незаконно
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Признаване на трудов стаж за времето на уволнението, признато за незаконно

Публикувано на 30.06.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм и бях уволнен дисциплинарно. Районният съд отмени наказанието, но решението бе обжалвано пред окръжен съд. На 16 март изтече шестмесечният срок, за който имам право на обезщетение, а делото в окръжния съд още не е насрочено. Ако окръжният съд потвърди решението това време ще бъде ли трудов стаж и кой ще плати о...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...