По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > При трудоустрояване се плаща разликата между старата и новата заплата
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

При трудоустрояване се плаща разликата между старата и новата заплата

Публикувано на 30.06.2020

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    През последните месеци в предприятието по предписание на лекарските комисии трудоустроихме няколко наши служителки на по-лека работа. Едната от тях беше бременна. На новите длъжности им изплащаме полагащите се трудови възнаграждения, които са по-малки от техните предишни заплати. Във връзка с това моля да поясните трябва ли да заплащаме на тези служителки като компенсация някакво допълнително обезщетение?

   Чл. 25...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...