По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Налага ли се запор върху обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Налага ли се запор върху обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ

Публикувано на 30.06.2020

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Разпоредбата на чл. 512 ГПК урежда запора върху трудово възнаграждение като изпълнителен способ. Трудовото възнаграждение включва както основното, така и допълнителните трудови възнаграждения.
Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, п...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...