Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален или системен бон
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален или системен бон

Публикувано на 22.05.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Имам приходи от физически лица, които са получени в банковата сметка на фирмата. За физическите лица фактури се издават само при поискване. Тези не искат. Как да осчетоводя прихода, какъв да е първичният документ - плащането е за онлайн тренировки?

   В чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...