По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Отмяна на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Отмяна на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя

Публикувано на 09.10.2020

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Дружество прекратява срочен трудов договор на служител на основание, че е изпълнил договорената работа на 10.12.2019 г. На 17.12.2019 г. работодателят издава заповед, с която отменя прекратяването и подава заличаване на уведомлението по чл. 62 в НАП. Служителят отказва пред свидетели да получи заповедта за прекратяване и на 20.12.2019 г. завежда дело срещу работодателя. Заповедта за отмяна на прекратяването му е изпратена, но той я получа...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...