По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2020 г. > Деклариране на доходите на физическо лице
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Деклариране на доходите на физическо лице

Публикувано на 29.05.2020

Димитрина Захаринова, регистриран одитор

    Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин е регистриран в регистър БУЛСТАТ като лице, практикуващо свободна професия – самоосигуряващо се лице. Предстои да извършва консултантски услуги за данъчно задължено лице със седалище и адрес на управление в САЩ. При подаване на ГДД по чл.50 за облагаемия доход на лицето, освен Приложение 3 трябва ли да бъде попълнено Приложение 6 и/или Прило...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...