По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Обезщетение при прекратяване на трудов договор
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Обезщетение при прекратяване на трудов договор

Публикувано на 30.06.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 26.03.2020 г. ми бе връчено предизвестие, че от 25.04.2020г. ще ми бъде прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...