По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ДОПК > 2020 г. > Как спрените срокове се отразяват на давността по ДОПК
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Как спрените срокове се отразяват на давността по ДОПК

Публикувано на 02.06.2020

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - преподавател във ВУЗФ, адвокат от САК

    I. Какво означава спиране на срок?
Правното значение на сроковете е период от време, през който е предвидено да се извършат определени действия от органите на НАП или от данъчно задължените лица. Спиране на сроковете означава, че правото или задължението да се извършат определени действия се измества за по-късен момент, когато бъдат отменени причините за спирането на определени срокове.
Със Закона за мерките и действията по време на и...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...