По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Апорт на активи в дъщерно дружество
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Апорт на активи в дъщерно дружество

Публикувано на 30.06.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Извършено номинално намаляване на капитал на дружеството, създадено чрез апорт. Няма реално плащане - нито в пари, нито в натура. Покрита е наличната загуба във фирмите, където са апортирани активите (сгради). Получената разлика между стойността на намаляването на капитала и първоначалната стойност на инвестицията отчетох по сметка разходи по операции с финансови инструменти 608/221. Тази сума (обезценката) няма да е данъчно признат разход и с не...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...