По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

Публикувано на 29.05.2020

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат

    Правно основание на процедурата
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 117 - 120, 121а, чл. 127.

   Цел (предназначение) на процедурата
Целта на процедурата е да се установят по основание и размер задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.

   Страни
В процедурата участват задължени...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...