По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Самоначисляване на ДДС при покупка на услуга
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Самоначисляване на ДДС при покупка на услуга

Публикувано на 31.07.2020

Отговаря Милена Кирилова - данъчен експерт

    На фирмата ни е издадена фактура от фирма в Германия, която е извършила ремонт на МПС в Германия в сервиз. Но при проверката за VAT номер се установява, че няма такъв. Дали трябва да издадем протокол по чл. 117, съставен въз основа на фактура, за да бъде включен в дневниците по ДДС или не? И дали да мога да въведа контрагента с 9999999999. Подобен казус имаме и с физическо лице, което е издало фактура за хотелско настаняване на командировани рабо...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...