По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Прекратяване на трудов договор
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Прекратяване на трудов договор

Публикувано на 31.07.2020

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    На лице е връчено предизвестие на 31.03.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б. Същото е подписано и влиза в сила на 01.04.2020 г. На 30.04.2020 г. му е издадена заповед за освобождаване, която влиза в сила от 01.05.2020 г. На 30.04.2020 г. уведомявам лицето по телефона, понеже отсъства, че трябва да дойде да си подпише заповедта за уволнение. Лицето ме уведомява, че е постъпило в болнично заведение и нямаме право да го освободим, докато е в...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...