По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Международните правила за условия на доставка при ВОТ на стоки
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Международните правила за условия на доставка при ВОТ на стоки

Публикувано на 04.08.2020

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    С една от промените в ЗДДС за 2020 г. (обн. със ЗИД ЗКПО, ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г.) разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от закона, с която се дава квалификация на понятието “доставка на стока” по смисъла на закона, бе приведена в съответствие с тази на чл. 20 Директива 2006/112/ЕС. Съгласно новата формулировка на тази разпоредба доставка на стока по смисъла на ЗДДС...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...