По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2020 г. > Определяне на облагаемия доход от продажба на акции
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Определяне на облагаемия доход от продажба на акции

Публикувано на 07.08.2020

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт

    Физическо лице продава своите акции на АД, в което е акционер. Съгласно договора, купувачът заплаща покупната цена на три части: аванс през 2019 г. (в деня на подписване на договора), втора вноска през 2021 г. и трета вноска - окончателно плащане през 2022 г. Как да се определи облагаемият доход за 2019 г.? В ЗДДФЛ е казано, че представлява разликата между прода...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...